Tích hợp không phải là khái niệm mới

.
Chính vì vậy, nếu được hướng dẫn kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thì các giáo viên hiện nay vẫn có thể thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới.
Theo nhóm tác giả Ngô Minh Oanh, Hồ Sỹ Anh, Nguyễn Ngọc Tài, Nguyễn Thị Phú trong cuốn sách Giáo dục phổ thông miền Nam (1954 - 1975) do NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành tháng 3.2018, những đặc điểm kể trên đã manh nha xuất hiện ở hệ thống giáo dục miền Nam trong giai đoạn này.
Tích hợp không phải là khái niệm mới  - ảnh 1 tin liên quan Thấy gì qua thực nghiệm chương trình mới?: Giáo viên sẽ đuối!

Theo nhóm tác giả, mặc dù khái niệm “tích hợp” chưa được xác định rõ nét trong chương trình giáo dục giai đoạn này nhưng việc tích hợp và dạy học tích hợp đã được thể hiện trong các thành phần của chương trình. Chẳng hạn chương trình tiểu học được thiết kế theo các chủ điểm có sự liên đới giữa nhiều môn học. Ví dụ chủ điểm gia đình, học đường, thân thể… không chỉ có ở môn Việt ngữ mà còn ở môn đạo đức, địa lý, vệ sinh, thủ công… Trong môn vẽ có việc vẽ các hình tượng, nhân vật của môn Việt ngữ, lịch sử hay địa lý…
Việc dạy phân hóa, phân ban diễn ra từ bậc trung học với các ban hẹp, phù hợp để học sinh lựa chọn. Chương trình THPT có 4 ban: Khoa học thực nghiệm, Khoa học toán, Văn chương - ngoại ngữ, Văn chương - cổ ngữ. Chương trình THPT tổng hợp có 8 ban, ngoài 4 ban kể trên còn có ban canh nông, doanh thương, kinh tế gia đình, công kỹ nghệ.
Tin liên quan
  • Thấy gì qua thực nghiệm chương trình mới?: Giáo viên sẽ đuối!
  • Thấy gì qua thực nghiệm chương trình môn học mới?
  • Thi THPT quốc gia 2018: Làm bài tích hợp môn văn như thế nào?
Theo tài liệu này, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục lúc bấy giờ khá ít so với các lĩnh vực khác (7 - 7,5% GDP) nhưng lương của giáo viên khá cao. Điều này đã tạo động lực làm việc cho giáo viên, làm cho nghề giáo được coi trọng và thu hút người giỏi vào ngành sư phạm.
Về việc xây dựng chương trình, nhóm tác giả cho rằng theo quy trình từ dưới lên và từ trên xuống. Đầu tiên Bộ Giáo dục giao cho một trường xây dựng chương trình, viết tài liệu theo định hướng và dạy thí điểm. Kế đến Bộ lập hội đồng thẩm định và đánh giá, bổ sung, ban hành dự thảo để mở rộng trường thí điểm, sau đó tổng kết và ban hành chính thức.
Nguồn: thanhnien.vn