Thi thử SAT, ACT như thi thật

Thi thử SAT, ACT như thi thật

Tại iStar - đại diện The Princeton Review Mỹ, bạn sẽ được thi thử ACT online; SAT thì tô đáp án và chấm máy giống như thi thật.